www.archive-ee-2014.com » EE » S » SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 444 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Avaleht
  Descriptive info: .. Est.. Eng.. Rus.. Sisukaart.. RSS.. Otsing:.. Avaleht.. Uudised.. Töö- ja pensioniealistele.. Lastega peredele.. Puuetega inimestele.. Tööandjatele.. Ohvriabi- ja lepitusteenus.. Muud toetused.. Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus.. Eelarve ja statistika.. Kuidas pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse.. Infotelefon.. 16106.. (ainult Eestis).. või.. +372 612 1360.. tööpäeviti 9.. 00–17.. 00.. Infotelefonile helistades kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif.. Lembitu 12, 15092.. Tallinn Eesti.. E-post:.. info at sotsiaalkindlustusamet dot ee.. Fax: +372 640 8155.. Reg nr 70001975.. 23.. 09.. 2014.. Järgmisest aastast tõusevad  ...   08.. Sotsiaalkindlustusameti neli uut e-teenust eesti.. ee-s.. 02.. 07.. Majandustegevuse register uueneb.. 30.. 06.. Teade uutele erihoolekandeteenuste osutajatele.. 27.. Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele õppuritele.. Riigihange: Teenuse mõju ja tulemuslikkuse hindamine.. TÖÖ- JA.. PENSIONIEALISTELE.. LASTEGA PEREDELE.. PUUETEGA.. INIMESTELE.. TÖÖANDJATELE.. OHVRIABI- JA.. LEPITUSTEENUS.. SOTSIAALKINDLUSTUS.. EUROOPA LIIDUS.. Kasulik.. Klienditeenindused ja kontaktandmed.. Blanketid.. Asutusest.. Riiklik pensionikindlustuse register ja teatised.. Õigusaktid.. Valik linke.. Multiprobleemidega inimeste vajaduspõhised teenused.. Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus psüühikahäirega lastele.. Küsi - vastame!.. Isikuandmete kaitsest.. all web industry..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Avaleht
  Original link path: /?lang=et
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Estonian National social insurance board
  Descriptive info: Sitemap.. Search:.. Main page.. News.. Employees and retired persons.. Families with children.. People with disabilities.. Employers.. Victim support and conciliation service.. Other benefits and allowances.. Social Insurance in the EU.. Information line.. (in Estonia).. or.. working days 9.. 00–17.. Tallinn Estonia.. E-mail:.. Registry code: 70001975.. 03.. 04.. As from April 1, the average monthly retirement pension amounts to EUR 353..  ...   2013.. Riigi Teataja - Legal Acts in English.. 11.. As from April 1, the average monthly retirement pension amounts to EUR 334.. 42.. 26.. 2010.. Welcome to the Social Insurance Board's web site!.. Employees and.. retired persons.. Families with.. children.. People with.. disabilities.. Victim support and.. conciliation service.. Social Insurance.. in the EU.. Useful.. About us.. Contacts.. Client Service.. Useful links..

  Original link path: /?lang=en
  Open archive
 •  

 • Title: Департамент социального страхования
  Descriptive info: Карта саита.. Поиск.. Главная страница.. Новости.. Людям трудоспособного и пенсионного возраста.. Семьям с детьми.. Людям с ограниченными возможностями.. Работодателям.. Помощь жертвам преступлений и услуга по примирению.. Другие пособия.. Социальное страхование в Европейском Союзе.. Инфотелефон.. (в Эстонии).. или.. по раб.. дням: 9.. При звонке на инфо-телефон действует тариф прейскуранта Вашего оператора.. Лембиту 12, 15092.. Таллинн Эстония.. Э-почта:.. Факс: +372 640 8155.. Рег.. код 70001975.. Выруский отдел обслуживания клиентов закрыт.. 21.. Предпринимателю:  ...   случаях через государ.. 20.. Пылваский отдел обслуживания клиентов переезжает в новые помещения с 5 марта.. Межбанковские перечисления будут осуществляться медленнее.. 15.. 01.. С февраля 2014 года Европейский Союз станет единой зоной европейских платежей.. 31.. 12.. Вычет из пенсии дохода, необлагаемого налогом.. Цены на реабилитационные услуги повышаются.. Людям с ограниченными.. возможностями.. Полезно.. О Департаменте.. Контактные данные.. Отделы обслуживания клиентов.. Бланки.. Государственный регистр пенсионного страхования и извещения.. Нужные ссылки.. Спроси - ответим!..

  Original link path: /?lang=ru
  Open archive

 • Title: Департамент социального страхования
  Original link path: /?&css=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Департамент социального страхования
  Original link path: /?&css=2
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Департамент социального страхования
  Original link path: /?&css=3
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Департамент социального страхования
  Descriptive info: Пенсия по старости.. ● Досрочная пенсия по старости.. ● Отсроченная пенсия по старости.. ● Пенсия по старости на льготных условиях.. Пенсия по нетрудоспособности.. Пенсия по случаю потери кормильца.. Народная пенсия.. Пенсия по старости на льготных основаниях.. Пенсия за выслугу лет.. Специальные пенсии.. Получатель пенсии, проживающий за границей.. Надбавки к пенсии и родительская пенсия.. Выплата накопительной пенсии.. Возмещение ущерба, возникшего в результате нанесения вреда здоровью, полученного при выполнении рабочих заданий..  ...   налога за лиц, воспитывающих детей.. Прожиточное пособие.. Определение степени тяжести недуга.. Экспертиза постоянной нетрудоспособности.. Карта лица с ограниченными возможностями здоровья.. Реабилитационные услуги.. Попечительские услуги.. Проекты.. Возмещение отпускных и среднего вознаграждения за труд из государственного бюджета.. Специалисты по оказанию помощи жертвам преступлений.. Компенсации жертвам преступлений.. Страны - члены ЕС.. Работа в странах ЕС.. Пособия социального страхования в ЕС.. ● Пенсии.. ● Семейные пособия.. Законодательство ЕС.. Организации социального страхования стран ЕС..

  Original link path: /?op=sitemap
  Open archive

 • Title: Avaleht
  Original link path: /avaleht-3/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Uudised
  Descriptive info: Uudiste arhiiv.. Artiklid ja loengumaterjalid.. Riiklik pensionikindlustus.. Täna, 23.. septembril kinnitas Vabariigi Valitsus järgmise aasta riigieelarve.. Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevad kulutused moodustavad 40,5% kogu riigieelarve kulutustest ehk 3,4 miljardit eurot.. Suurimad kulud on riiklik pensionikindlustus (1,57 miljardit eurot) ja ravikindlustus (945 miljonit eurot), mis moodustavad 74% kogukuludest.. Lisaks on sotsiaaltoetusteks kavandatud 590 miljonit eurot.. Muutused uuest aastast:.. - Lastetoetuste, sh vajaduspõhiste peretoetuse tõus.. Perede toimetuleku parandamiseks tõusevad lastetoetused seniselt 19,18 eurolt 45 euroni esimese ja teise lapse kohta ning 100 euroni alates kolmandast lapsest.. Samuti tõusevad vajaduspõhise peretoetuse summad 45 euroni perele, kus kasvab 1 laps, ja 90 euroni perele, kus kasvab vähemalt kaks last.. - Pensionid tõusevad aprillist 5,9%, kasvab tulumaksuvaba miinimum pensionäridele.. Pensionid tõusevad järgmisel aastal 5,9 protsenti, tulumaksu langetamise tulemusena tagatakse jätkuvalt pensionite maksuvabastus.. Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 374 euroni (praegu 354 eurot).. Keskmine vanaduspension 44-aastase staažiga saab olema 374 eurot (praegu 353 eurot).. - Toimetulekutoetuste arvestamisel on lapsed võrdsed pere esimese liikmega.. Kui pere taotleb toimetulekutoetust, võrdsustatakse selle arvestamisel lapsed pere esimese liikmega ehk toetus lapsele saab olema 100% senise 80% asemel.. Eelmisel aastal sai toimetulekutoetust 6100 lastega peret.. - Toetus tugiperedele kasvab.. Tugiperedele mõeldud toetus kasvab 25% ning tõuseb praeguselt 191,80 eurolt 240 eurole.. Toetus on mõeldud peredele, kus kasvav laps on eestkostel või hoolduslepingu alusel.. Muudatus puudutab ca 2000 last.. - Matusetoetuse saajate ring laieneb.. Taastatakse riikliku matusetoetuse maksmine majanduslikult vähekindlustatud peredele.. Toetust makstakse matusekorraldajale, kelle pere sai toimetulekutoetust vähemalt ühel kuul viimase 12 kuu jooksul.. Matusetoetuse suurus tõuseb 250 euroni.. See kehtib ka kohalikele omavalitsustele, kes matavad omasteta inimesi.. - Sotsiaaltöötajate palgatõus.. Kõigil avaliku sektori asutustel suureneb palgafond 3 protsenti, prioriteetsetes valdkondades nagu sotsiaal-, kultuur-, siseturvalisus ja õpetajad on palgakasv 4,5 protsenti.. - Viiakse lõpule kiirabireform, luuakse täiendavad brigaadid.. Kiirabi reformi lõpuleviimiseks eraldatakse täiendavalt 2,2 miljonit.. Eestis luuakse juurde seitse uut õebrigaadi.. Kohad: Häädemeeste, Valga, Tapa, Tartu, Saue ja kaks Tallinna.. - Töötutoetuse määr tõuseb.. Kui käesoleval aastal on töötutoetuse määr 3,62 eurot päevas, siis 2015.. aastal on see 4,01 eurot päev.. Töötutoetus, mis 2014.. aastal on keskmiselt 112 eurot kuus, tõuseb 124,25 euroni 2015.. aastal.. - Langeb töötuskindlustusmakse määr.. Eesti Töötukassa nõukogu ettepanekul on järgmisel neljal aastal töötuskindlustusmakse määr 2,4%, sh töötajatel 1,6 % ja tööandjatel 0,8%.. - Apteekritele hakatakse maksma lähtetoetust.. Apteekri lähtetoetus on üldapteeki või selle struktuuriüksusesse tööle või tegutsema asuvale proviisorile ja farmatseudile ühekordselt makstav toetus.. Toetuse kogusumma on 150 000 eurot, mis jaguneb kümne apteekri vahel.. Sotsiaalministeeriumi pressiteade.. Vanemate kui 16-aastaste laste õigus peretoetusele on seotud õppimisega.. Kui juuli ja augusti eest maksti toetust kõikidele 16-aastastele põhikooli lõpetanud lastele, siis alates septembrist makstakse peretoetusi üksnes neile lastele, kes õpivad edasi gümnaasiumis või kutseõppeasutuses.. Maksmise aluseks olevad õppimist tõendavad andmed laekuvad Sotsiaalkindlustusametile Eesti Hariduse Infosüsteemist pärast õppeaasta algust septembrikuus.. Hariduse infosüsteemi andmed on aluseks kõikidele vanematele kui 16-aastastele lastele peretoetuste maksmisel.. Ka üleminekuklasside (11.. ja 12.. klassi) õppuritele jätkatakse peretoetuste maksmist pärast andmete saamist Eesti Hariduse Infosüsteemist.. Seetõttu on septembrikuu peretoetused võimalik välja maksta oktoobrikuus koos oktoobrikuu toetusega, tähendab – kahe kuu eest korraga.. Põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni.. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.. Sotsiaalkindlustusameti uued e-teenused on kättesaadavad interneti aadressil www.. eesti.. ee → E-teenused → Kodanikule → Toetused ja sotsiaalabi.. Uued teenused on:.. •.. Minule makstav pension, toetused ja hüvitised.. Teenuses näete jooksva kuu pensioni, toetuste ja hüvitiste summat, mis on teile määratud.. Kui määratud summast lahutate kinnipidamised ja tulumaksu, saate teada teile väljamakstava summa.. Saate vaadata teile viimase 24 kuu jooksul tehtud makseid kuude lõikes.. Minu arvelduskonto muutmine sotsiaalkindlustusametis.. Teenuses saate sotsiaalkindlustusametile teada anda enda uue arvelduskonto numbri, millele laekuvad teile määratud sotsiaalkindlustushüvitised.. Tulumaksuvabastuse taotlemine.. Tulumaksuvabastust saab taotleda, kui teile makstakse pensioni või hüvitist, millelt on võimalik tulumaks maha arvestada.. Minu esitatud taotlused sotsiaalkindlustusametile.. Teenuses näete ülevaadet viimase 24 kuu jooksul sotsiaalkindlustusametile esitatud paber- ja  ...   või helen.. tahtvere@sotsiaalkindlustusamet.. ee, telefon 620 8335.. Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16-aastaseks saamiseni.. Vanemate kui 16-aastaste laste õigus toetusele on seotud õppimisega.. Kui 16-aastane või vanem laps lõpetab põhikooli, jätkatakse peretoetuste maksmist juuli ja augusti eest kõikidele põhikooli lõpetanud lastele.. Alates septembrist makstakse peretoetusi neile põhikooli lõpetanud lastele, kes õpivad edasi gümnaasiumis või kutseõppeasutuses.. Maksmise aluseks olevad õppimist tõendavad andmed iga õppeaasta kohta laekuvad Sotsiaalkindlustusametile Eesti Hariduse Infosüsteemist pärast õppeaasta algust septembrikuus.. Seetõttu ka üleminekuklasside (11.. Juhul, kui laps asub õppima välisriiki, siis puuduvad Eesti Hariduse Infosüsteemis andmed tema õpingute jätkamise kohta ja Sotsiaalkindlustusametil puudub võimalus maksta peretoetusi automaatselt.. Seetõttu tuleb vanema kui 16-aastase lapse Eestis elaval perekonnaliikmel esitada Sotsiaalkindlustusametile välisriigi vastava õppeasutuse tõend, millest selguks, et laps jätkab õpinguid.. Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Teenuse mõju ja tulemuslikkuse hindamine“.. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast.. https://riigihanked.. riik.. ee/register/.. , hanke viitenumber: 153633.. Pakkumuse esitamise tähtaeg:.. 28.. 2014 kell 14:00.. Pakkumus tuleb esitada elektroonselt Sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressile.. Hange on seotud Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Rahvatervis“ eeldefineeritud projektiga „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele“.. Sotsiaalkindlustusamet soovib hankida eelnimetatud projekti raames väljatöötatud pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse mõjude ja tulemuslikkuse hindamist ning analüüsi alates lapse teenusele sisenemise hetkest.. Hanke kohta saab täiendavat informatsiooni kirjalikul pöördumisel kontaktisiku Janne Kallasmaa poole e-posti aadressil.. janne dot kallasmaa at sotsiaalkindlustusamet dot ee.. Sotsiaalkindlustusameti uus infosüsteem.. Sotsiaalkindlustusamet saab uue infosüsteemi.. Sotsiaalministeerium tunnistas Sotsiaalkindlustusameti uue infosüsteemi loomise hankel edukaks OÜ Icefire ja Tieto Estonia AS pakkumuse.. Uue infosüsteemi loomise ja kasutusele võtmise eeldatav maksumus ulatub 7,1 miljoni euroni.. Sotsiaalkindlustusamet maksab aastas toetuste, pensionite ja hüvitistena enam kui 1,9 miljardit eurot.. Ühes kuus tehakse keskmiselt 715 tuhat makset.. Uus infosüsteem vahetab välja juba neliteist aastat töötanud süsteemi.. „Ministeeriumi ja arenduspartnerite ühine ülesanne on luua kaasaegne avalikke teenuseid igakülgselt toetav infotehnoloogiline lahendus.. Vajame uut, paindlikku süsteemi, mis kiirendaks tööprotsesse, looks võimaluse digitaalsele asjaajamisele ning pakuks inimestele mugavaid iseteenindusvõimalusi,“ ütles sotsiaalminister Helmen Kütt.. Riigihangete seadusest tuleneva 14-päevase ooteaja järel sõlmitakse eduka pakkujaga raamleping järgmise nelja aasta arendustöödeks.. Raamleping võimaldab paindliku arendustööde tellimise hankelepingute kaupa, mis on nii suure ja keerulise arendustöö puhul oluline.. Arenduspartneri esimese hankelepingu ülesanne on uue infosüsteemi nõuete täpsustamine ning ärianalüüs.. Hankelepingu täpsemaid detaile saame avaldada pärast raamlepingu sõlmimist.. 14.. juuni 2014.. Eesti keskmine sotsmaksuga maksustatav tulu ja vanemahüvitise maksimaalne suurus 2015.. a.. Sotsiaalkindlustusamet arvutas 2015.. a jaoks välja Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava tulu ja vanemahüvitise maksimaalse suuruse.. Sotsiaalkindlustusamet arvutas Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava tulu ja vanemahüvitise maksimaalse suuruse perioodiks 1.. jaanuar - 31.. detsember 2015.. Arvutused tehti 2013.. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse alusel.. Eesti keskmiseks sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruseks kinnitati 849,65 eurot.. Sellelt tulult arvutatakse täiendav sissemakse II pensionisambasse kuni kolmeaastast last kasvatavale isikule.. II pensionisambaga liitunud inimesele tehakse täiendavaid sissemakseid alates 1.. jaanuarist 2013 sündinud laste kasvatamise eest.. Riik maksab II sambasse 4 % Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust.. 2015.. aastal on II samba sissemakse 4% 849,65 eurost, seega 33,99 eurot kuus.. aasta ühe kalendrikuu vanemahüvitise maksimaalseks suuruseks kinnitati 2548,95 eurot.. aprill 2014.. Pension tuleb arvele päeva jooksul.. Pensioni saajaid on Eestis palju ja kokku moodustavad 2014.. aastal pensionid ligi 1,5 miljardit eurot.. Pension laekub pensionisaajate kontole päeva jooksul.. Pension tõusis aprillis ning keskmiselt tõusid pensionid 5,8%.. Keskeltläbi teeb see 240 eurot aastas ehk 20 lisaeurot kuus.. Pensionipäev on iga kuu viies kuupäev.. „Iga eakas soovib ikka oma silmaga veenduda, kui palju pension tõusis.. Nii on arusaadavalt selle nädala lõpus huvi väga suur, et teada saada, palju kontole raha laekus,“ ütles sotsiaalminister Helmen Kütt.. „ Pensioniraha tuleb nii nagu tavaliselt, kellele panka, kellele tuuakse koju.. Juhul, kui pension pole hommikuks veel saabunud, siis kindlasti tuleb see päeva jooksul,“ lisas Kütt.. Selle aasta alguses tõusis ka tulumaksuvaba tulu suurus pensionärile 4248 euroni aastas ehk 354 euroni kuus, et inimesele jääks rohkem raha kätte.. Leht:.. 6.. 7.. 8..

  Original link path: /alamleht/
  Open archive

 • Title: Töö- ja pensionielalistele
  Descriptive info: Vanaduspension.. Töövõimetuspension.. Toitjakaotuspension.. Rahvapension.. Soodustingimustel vanaduspension.. Väljateenitud aastate pension.. Eripensionid.. Välisriigis elavale pensionisaajale.. Pensionilisad ja vanemapension.. Riigipoolne täiendav sissemakse II sambasse.. Pension ja tulumaks.. Riigipoolse sotsiaalmaksu tasumine.. Tööülesannete täitmisel saadud tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamine.. Represseeritutele.. Pangaülekannete tähtajad.. Riiklik pensionikindlustuse register.. Projektid.. Vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral maksab riik igakuist rahalist sotsiaalkindlustushüvitist - riiklikku pensioni.. Seda solidaarsuspõhimõttele tuginevat hüvitist makstakse Eesti alalisele elanikule ja tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elavale välismaalasele.. Riikliku pensioniga kindlustatakse inimene, kes vastavalt sotsiaalmaksuseadusele on maksnud või kelle eest on kohustus maksta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse  ...   makstakse eriseaduste alusel pensioni või pensionilisa.. Riikliku pensioni liigid:.. - Vanaduspension.. sealhulgas:.. • ennetähtaegne vanaduspension.. • edasilükatud vanaduspension.. • soodustingimustel vanaduspension.. - Töövõimetuspension.. - Toitjakaotuspension.. - Rahvapension.. Pensionid teiste seaduste alusel:.. - Soodustingimustel vanaduspension.. - Väljateenitud aastate pension.. - Eripensionid ja soodustused.. Muu pensionide ja soodustustega seonduv informatsioon:.. - Pensionilisad.. - Riigipoolse sotsiaalmaksu tasumine isikute eest, kes saavad töövõimetuspensioni.. - Pensionide, toetuste ja hüvitiste pangaülekannete tähtajad.. - Riiklik pensionikindlustuse register.. - Püsiva töövõimetuse ekspertiis.. - Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamine.. - Represseeritute soodustused.. Valige endale vajalik teema vasakpoolsest menüüst!..

  Original link path: /too-ja-pensioniealistele/
  Open archive •  


  Archived pages: 444