www.archive-ee-2014.com » EE » R » RADIX

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Radix Hoolduse OÜ
  Descriptive info: .. Radix Hoolduse OÜ.. Uudised.. Jäätmekäitlusteenused.. Korraldatud jäätmevedu.. Seadusandlus.. Kontakt.. Radix Hoolduse OÜ tegeleb jäätmekäitlusega Tallinnas ja Harjumaal alates 1999 aastast.. Meie eesmärk on aidata Teil vabaneda tekkivatest jäätmetest nii, et kogu selleks tehtavad tegevused avaldaks võimalikult väikest negatiivset mõju keskkonnale ning oleks teostatud majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.. Meie koostööpartneriteks on eraisikud, ettevõtted, avaliku sektori asutused sh omavalitsused ja organisatsioonid.. Hoolitseme Teie jäätmete igapäevase käitlemise eest ja aitame võimalusel ka erakorralistes olukordades.. Lähtudes oma juhtmispõhimõttest soovime arendada kõigi oma partneritega vastastikku kasulikku  ...   hoidudes katteta lubadustest ja ohustamata kvaliteeti.. Teostame jäätmekäitlusteenuseid keskkonnasõbralikult, ressursisäästlikult ning minimiseerides saasteriski.. Kasutame ainult kaasaja nõuetele vastavaid seadmeid, tagades sellega teenuse kvaliteedi, ohutuse ja efektiivsuse.. Uue tehnika hankimisel juhindume põhimõttest, et ostuhinnalt, hoolduskuludelt ja kvaliteedilt sarnaste puhul - valime kõige keskkonnasõbralikuma.. Hoolitseme töötajate kvaliteedi- ja keskkonnateadlikkuse tõstmise eest, arendades neis vastutustundlikkust oma töö tulemuste ja ettevõtte hea maine eest.. Tagame oma tegevuse usaldusväärsuse läbi juhtimissüsteemi pideva parendamise ja õigusaktide ning muude meie poolt võetud kohustuste täitmise.. Radix Hoolduse OÜ, Tel: 7386740..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Uudised
  Descriptive info: Info Kuusalu Klientidele.. 19.. 06.. 2014.. Lugupeetud Kuusalu valla kliendid!.. 18.. 2014 graafikujärgselt teenindamata jäänud Andineeme küla ja Salmistu küla objektide järelteenindus toimub hiljemalt 20.. Vabandame ebameeldivuste pärast!.. Klienditeeninduse number.. 29.. 04.. Lugupeetud Kliendid.. Anname teada, et alates 29.. 2014 on muutunud meie klienditeeninduse telefoni number.. Ootame Teie kõnesid numbril 7386740.. Lugupeetud Kuusalu  ...   senise hinnakirja, graafiku ja lepingu alusel Kuusalu vallas kuni 31.. augustini 2014.. a.. Alates 1.. septembrist 2014 lõppeb meiega sõlmitud leping ning teenust hakkab osutama Eesti Keskkonnateenused AS.. Hinnakirja muudatus.. 01.. 01.. Hea Keila Valla Klient!.. Juhime Sinu tähelepanu 01.. 09.. 2013 jõustunud hinnakirja muudatustele - kõik graafikuvälised lisatellimused on 30% tavatühjendustest kallimad..

  Original link path: /uudised/
  Open archive

 • Title: Konteinerid
  Descriptive info: Konteinerid.. Olmejäätmed.. Biolagunevad jäätmed.. Papp ja paber.. Jäätmete kogumiseks pakume järgnevaid plastikust ratastel konteinereid:.. 80 L konteiner.. Laius 455 mm.. Sügavus 525 mm.. Kõrgus 930 mm.. Kaal 7,7 kg.. 140 L konteiner.. Laius 480 mm.. Sügavus 555 mm.. Kõrgus 1070 mm.. Kaal 11 kg.. 240  ...   mm.. Kaal 17 kg.. 370 L konteiner.. Laius 620 mm.. Sügavus 850 mm.. Kõrgus 1100 mm.. Kaal 23 kg.. 600 L konteiner.. Laius 1190 mm.. Sügavus 790 mm.. Kõrgus 1140 mm.. Kaal 35 mm.. 800 L konteiner.. Laius 1310 mm.. Kõrgus 1180 mm.. Kaal 43 kg..

  Original link path: /konteinerid/
  Open archive
 •  

 • Title: Korraldatud jäätmevedu
  Descriptive info: Teenuste hinnakiri.. 05.. 2004 jõustus Eestis jäätmeseadus, mis kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil.. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad, kes seni ei ole veel prügiveoga liitunud.. Ainuõiguse väljastamine vedajale tähendab, et konkreetses veopiirkonnas võib olmejäätmete kogumise ja äraveo teenust osutada üksnes  ...   korraldatud jäätmeveo piirkondades:.. Saada andmed lepingu sõlmimiseks.. siit.. Kose vald.. HINNAKIRI al 01.. 11.. 2013.. Leping.. Lisateenuste hinnakiri Kose vallas.. Rohkem infot saab.. www.. kosevald.. ee.. Keila vald.. Korraldatud jäätmeveo ainuõigus 01.. 2013-31.. 07.. 2016.. Hinnakiri.. Keila valla.. Jäätmehoolduseeskir.. i.. keilavald.. Kuusalu vald.. 03.. 2009 05.. hinnakiri.. kuusalu.. Anija vald.. anija..

  Original link path: /korraldatud-jaatmevedu/
  Open archive

 • Title: Seadusandlus
  Descriptive info: HANKED.. Jäätmeseadus.. Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord.. Keskkonnatasude seadus.. Asbesti sisaldavate jäätmete käitlemisnõuded.. Tallinna linna jäätmehoolduseeskiri.. Kuusalu valla.. jäätmehoolduseeskiri.. ja.. heakorra eeskiri.. ,.. Anija valla.. Kose valla.. Keskkonnaministeerium.. Keskkonnalubade infosüsteem.. Keskkonnaministeeriumi Info ja tehnokeskus..

  Original link path: /seadusandlus/
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Klienditeenindus: E-R 9:00-17:00.. Telefon 7386740.. e-mail:.. radix@keskkonnateenused.. Nimi*.. E-post*.. Kontakttelefon.. Teade*..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive

 • Title: Info Kuusalu Klientidele
  Original link path: /uudised/info-kuusalu-klientidele/id/12
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Klienditeeninduse number
  Original link path: /uudised/klienditeeninduse-number/id/11
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Lugupeetud Kuusalu Kliendid
  Original link path: /uudised/lugupeetud-kuusalu-kliendid/id/10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Hinnakirja muudatus
  Original link path: /uudised/hinnakirja-muudatus/id/6
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Olmejäätmed
  Descriptive info: on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed.. Eramajade.. juurde sobivad olmejäätmete kogumiseks 140, 240, 370, 600 liitrilised plastkonteinerid.. Kortermajade.. juurde sobivad olmejäätmete kogumiseks 600 ja 800 liitrilised plastkonteinerid ja suuremate koguste puhul 2500 ja 4500 liitrilised metallkonteinerid.. Olmejäätmete kogumiskonteinereid tuleb tühjendada regulaarselt, kuid mitte harvemini kui 2 nädala tagant.. Olmejäätmed tuleb enne konteinerisse asetamist kindlasti pakendada kas paber- või kilekottidesse, see aitab ära hoida ebameeldivat lõhna ja konteineri määrdumist..

  Original link path: /olmejaatmed/
  Open archive •  


  Archived pages: 16