www.archive-ee-2014.com » EE » F » FAMILEX

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 13 . Archive date: 2014-08.

 • Title: FAMILEX ÕIGUSABI
  Descriptive info: .. Familex Õigusabi.. Avaleht.. Teenused.. Hinnad.. Meist.. Uudised.. KKK.. Kontakt.. Õigusabi perekonna ja lastega seotud küsimustes, sealhulgas:.. Elatis.. - kui lapsest lahus elav vanem ei täida lapse ülalpidamiskohustust, mõistab kohus temalt lapse kasuks välja elatise (varem alimendid).. Elatist ei ole õigus saada ainult lapsel, seadus näeb ette elatise saamise õiguse veel paljudel muudel juhtudel.. Abistame kliente kõikides elatise maksmisega seotud vaidlustes;.. Hooldusõigus.. - kuidas on vanemate vahel jagatud õigus ja kohustus lapse eest hoolitseda;.. Suhtlemiskord.. - kuidas on korraldatud lapsest lahus elava vanema suhtlemine lapsega;.. Põlvnemine.. - eelkõige isaduse omaksvõtt ja isaduse tuvastamine;.. Abikaasade ja elukaaslaste varalised suhted.. - nõustame abieluvaralepingute sõlmimisel, ühisvara jagamisel, elukaaslaste vahelistes varalistes vaidlustes jne;.. Abielu lahutamine.. -  ...   koostamist.. Loe lisa.. Meie jurist vastab küsimustele ka portaalides.. yksikvanem.. com.. ja.. perekool.. ee.. Kodulehe kaudu oma nime ja telefoninumbri sisestamisel võite kindlad olla, et kasutame Teie andmeid ainult Teile teenuse osutamiseks.. Hoiame Teie andmed ja muu info, mille olete meile usaldanud, rangelt saladuses ja käime sellega ümber nii, nagu seadused ette näevad.. Võta ühendust.. Nimi*.. E-post*.. Kontakttelefon.. Probleemi kirjeldus*.. Lisa dokumendid.. Peida.. Saada.. 14-02-2014.. Elatise määramine lapse vahetul ülalpida.. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 08.. 01.. 2014 otsus nr 3-2-1-165-13 käsitles elatise määra.. 31-01-2014.. Laste huvid võivad pankade omadest ettep.. Kumb peaks olema eespool, kas lapse või panga õigus oma rahale? Riik kaalub seadusemuu.. Vaata kõiki uudiseid.. All Rights Reserved 2014.. Õiguse abil õigluseni..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: FAMILEX ÕIGUSABI
  Original link path: /avaleht/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Õigusabi perekonna ja lastega seotud küsimustes
  Descriptive info: Oleme pühendunud klientide nõustamisele ja esindamisele perekonda ja lapsi puudutavates küsimustes ja vaidlustes.. Läbirääkimiste pidamine, et saavutada poolte kokkulepe kohtusse pöördumata.. Perekonna ja lastega seotud teemad on alati väga tundlikud, spetsialisti kaasamine aitab leida konstruktiivne ja mõlemaid pooli rahuldav kokkulepe, mis muidu võib suhte iseloomu arvestades keerukaks osututa või liialt ja energiat võtta.. Kohtumenetluses kliendi nõustamine ja esindamine.. Kohtuga suhtlemine ei ole inimestele sageli meeldiv.. Perekonnaasjades on kohtumenetluse teine pool enamasti inimene, kellega kunagi olid lähedased ja head suhted.. Lastega seotud asjad on eriti tundlikud  ...   kiirelt ja korrektselt ning andes teada õigel ajal ja õiges kohas kõik vajaliku.. Dokumentide koostamine.. Koostame kohtudokumente, kohtuväliseid kokkuleppeid, abieluvaralepingute ja ühisvara jagamise lepingute projekte, elatise maksmise ja suhtlemiskorra kokkuleppeid, muid lepinguid, elatisabi taotlusi.. Kui kohus on elatise välja mõistnud, kuid lapsest lahuselav vanem elatist siiski ei maksa, abistame klienti, et elatisraha reaalselt kätte saada.. Välismaal elavalt vanemalt elatise saamiseks vajalike dokumentide vormistamine ja vajadusel kliendi esindamine erinevates ametkondades.. Vastavalt kliendi soovile nõustame ja esindame klienti ka.. kõikides teistes tsiviilõiguslikes küsimustes.. (võlaõigus, asjaõigus, pärimisõigus, äriõigus, tööõigus)..

  Original link path: /teenused/
  Open archive
 •  

 • Title: Taskukohase hinnaga kvaliteetne õigusabi
  Descriptive info: Kui kaalute meilt teenuse tellimist, on esmane konsultatsioon Teile nii veebipõhiselt kui büroos - TASUTA.. Elatisnõude esitamisel miinimummääras (177,50 EUR ühe lapse kohta) - 50 - 100 EUR.. Nõustamine ja läbirääkimiste pidamine - alates 60 EUR /tund.. Maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine - 50 EUR.. Muude dokumentide ja  ...   lepingud, elatisabi taotlused, abieluvaralepingud, ühisvara jagamise lepingud, kohtuvälised kokkulepped).. Hagiavalduse koostamine alates 100 EUR.. On võimalik, et kohus mõistab Teie poolt meile tasutud summa vastaspoolelt välja, sel juhul ei lähe elatisnõude esitamine Teile midagi maksma.. Küsige julgelt tulemustasu põhist hinda, püüame leida lahenduse! Kokkuleppel võimalik tasuda ka osamaksetena!..

  Original link path: /hinnad/
  Open archive

 • Title: FAMILEX ÕIGUSABI
  Descriptive info: FAMILEX ÕIGUSABI OÜ on asutatud eesmärgiga pakkuda klientidele õigusabi teenust eelkõige kitsamas valdkonnas perekondlike suhetega seotud õiguslikes küsimustes ja vaidlustes.. Kuna mul on palju kogemusi klientide nõustamisel ka teistes tsiviilõiguse valdkondades, on oodatud ka kõik muud küsimused ja lahendamist vajavad probleemid.. Soovin oma teadmiste ja pühendumusega aidata kaasa sellele, et Eesti peredes kasvaksid lapsed, kellel on kõhud täis, kodu soe ja klassiekskursioonist osavõtmine ei jää raha puudusel ära.. Soovin anda oma panuse, et lastel oleks turvalisem elu, kuna nende vanemate vahel on selged ning toimivad kokkulepped ja reeglid nii elatise maksmise, lastega suhtluskorra kui hooldusõiguse osas sõlmitud.. Klientide nõustamisel abikaasade ja elukaaslaste varalisi suhteid  ...   oleks perekondlikes suhetes varalistes küsimustes alati olemas juriidiline ja majanduslik selgus, et dokumendid oleks vormistatud kiiresti ja korrektselt ning kohtumenetlus kulgeks kliendi jaoks võimalikult aega ja energiat säästvalt.. Kaie Mandel.. Lõpetasin Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2002.. a.. Aastatel 2002 2008 töötasin Tartu Notar Karin Jõksi büroos notari abina.. Minu töö sisuks oli lepingute ja muude juriidiliste dokumentide ettevalmistamine ning klientide nõustamine erinevates tsiviilõiguse küsimustes, vajadusel ka notari asendamine.. Aastatel 2008 2009 töötasin Raidman OÜ-s juristina.. Esindasin ja nõustasin kliente erinevates tsiviilõiguslikes vaidlustes nii kohtutes kui kohtuväliselt.. Alates 2012 aastast.. olen Sentio OÜ-s juhatuse liige.. Kuulun Eesti Juristide Liitu.. Olen abielus ning mul on neli last..

  Original link path: /meist/
  Open archive

 • Title: Perekonnaõiguse teemalised uudised
  Descriptive info: Elatise määramine lapse vahetul ülalpidamisel.. 14.. 02.. 2014.. 2014 otsus nr 3-2-1-165-13 käsitles elatise määramist lapse vahetul ülalpidamisel.. Hageja esitas oma ema vahendusel kostja (isa) vastu hagi, milles palus kostjalt alates hagi esitamisest kuni lapse täisealiseks saamiseni välja m&o.. Loe edasi.. Isaduse tunnustamise asja tuleb lahendada eeskujulikult kiiresti, leidis Euroopa Inimõiguste kohus.. Veiss vs Läti, kohtuotsus 28.. 2014, avaldus nr 15152/12 Asjaolud Kaebaja  ...   järgimisel aastal lapse.. Kuivõrd kaebaja ja A.. ei olnud abielus, keeldus naine registreerimast kaebajat lapse isana ning alates 2007.. Laste huvid võivad pankade omadest ettepoole nihkuda, EPL, Kadri Ibrus.. 31.. Kumb peaks olema eespool, kas lapse või panga õigus oma rahale? Riik kaalub seadusemuudatust, mis muudab elatisvõlglaste vara müügi tu lude jagamise järjekorda.. Kui kohtutäitur müüb hüpoteegiga tagatud kinnisvara, mille omanik on peale..

  Original link path: /uudised/
  Open archive

 • Title: Elatis vanavanematelt
  Descriptive info: Millal tekib vanavanematel kohustus lapselapsele elatist maksta?.. Seadus ütleb, et ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased.. Eelkõige on kohustus alaealist last ülalpidada tema vanematel.. Vanavanemate ülalpidamiskohustus saab olla üksnes asenduskohustus, mis tuleb kõne alla eelkõige siis, kui lapse vanema(te)lt ei ole võimalik lapsele ülalpidamist saada.. Kui lapse vanemad on igal juhul kohustatud last ülalpidama, siis vanavanemate puhul kehtib tingimus, et vanavanemad annavad lapselapsele elatist juhul, kui nende varaline seisund ja muude kohustuste olemasolu seda võimaldab.. Kahjustatud ei tohi saada vanavanemate tavaline elulaad.. Alaealise lapse vanemad aga peavad tagama oma laste kasvamiseks vajalikud materiaalsed vahendid ning olukorras, kus neil ei ole piisavalt varalisi võimalusi oma lapse ülalpidamiseks, enda vajadusi piirama ning kasutama enda käsutuses olevaid vahendeid ühetaoliselt iseenda ja oma laste huvides.. Ülalpidamise kindlaksmääramisel arvestatakse õigustatud isiku kõiki eluvajadusi, sealhulgas  ...   nõuet täita (kinnisvara puudub, arveldusarvele raha ei laeku, muud vara ei ole) või ei ole õnnestunud seda saada piisavas suuruses.. Elatise maksmiseks kohustatud vanem on talle kuulunud kinnisvara kinkinud või muul moel võõrandanud oma vanematele.. Sageli võõrandavad võlgnikud oma vara lähisugulastele, et takistada sissenõude pööramist varale täitemenetluses.. Elatise maksmiseks kohustatud vanem on asunud elama välismaale ning tema elukoht või viibimiskoht ei ole teada ja seega ei ole talle võimalik elatisnõuet esitada.. Oluline on märkida, et kui vanavanematelt on elatis lapselapse kasuks välja mõistetud, tekib vanavanematel nõue oma lapse vastu, kelle asemel nad oma lapselapsele elatist maksavad.. Nõudeõiguse üleminek ei tohi olla vastuolus ülalpidamist saama õigustatud isiku huvidega.. Teisisõnu ei tohi selle nõudeõiguse üleminekuga lapse vanema vastu lapse huvid kahjustatud saada ja vanavanemate nõuet saab maksma panna juhul, kui lapse õigust elatist saada selle tõttu ei kahjustata..

  Original link path: /kkk/
  Open archive

 • Title: FAMILEX ÕIGUSABI
  Descriptive info: FAMILEX ÕIGUSABI OÜ.. registrikood 12604424.. Aadress:.. Pärnu mnt 130 10, Tallinn.. E-mail:.. kaie@familex.. ee.. Telefon:.. +372 55 647 505.. Arvelduskonto:.. Swedbank AS-s: 221059017933 (EE122200221059017933).. View Larger Map..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive

 • Title: Õigusabi perekonna ja lastega seotud küsimustes
  Original link path: /teenused
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Elatise määramine lapse vahetul ülalpidamisel
  Descriptive info: Hageja esitas oma ema vahendusel kostja (isa) vastu hagi, milles palus kostjalt alates hagi esitamisest kuni lapse täisealiseks saamiseni välja mõista elatis.. Pooled vaidlesid selle üle, kas kostjalt tuleb hageja kasuks välja mõista miinimummääras või sellest väiksem elatis.. Nii maa- kui ka ringkonnakohus rahuldasid hageja nõuded.. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.. Riigikohus leidis, et:.. * Kui vanem elab lapsega koos, rahuldab ta lapse vajadused vahetult.. Kui vanem ei ela lapsega koos või ei osale lapse kasvatamises, täidab ta ülalpidamiskohustust üldjuhul lapsele elatist makstes.. * Elatise suurust ei saa määrata üksnes selle järgi, kui palju aega veedab laps ühe või teise vanema juures, vaid tuleb tuvastada, kui suured on kummagi vanema  ...   ka elatist.. * Mitu sama astme sugulast täidavad ülalpidamiskohustust osavõlgnikena ning iga osavõlgniku kohustuse suurus määratakse kindlaks võrdeliselt tema sissetuleku ja varalise seisundiga, arvestades ka tema ning ülalpidamist saama õigustatud isiku vahelisi suhteid.. Seega osaleb vanemate erineva sissetuleku ja varalise seisundi korral kumbki vanem lapse ülalpidamises vastavalt vanemate sissetulekute ja varalise seisundi proportsioonile.. * Elatisenõuet tagasiulatuvalt hagi esitamisele eelnenud aasta eest ja alates hagi esitamisest edasiulatuvalt ei tule lugeda hagihinna mõttes eraldi nõueteks ja neid ei liideta.. Küll aga tuleb tsiviilasja hinna määramisel arvestada, et algselt esitatud igakuise elatisenõude suurendamise korral muutub vastavalt ka hagihind.. Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ning saatis asja maakohtule uueks läbivaatamiseks.. http://www.. nc.. ee/?id=11 tekst=RK/3-2-1-165-13..

  Original link path: /uudised/elatise-maaramine-lapse-vahetul-ulalpidamisel/id/9
  Open archive

 • Title: Laste huvid võivad pankade omadest ettepoole nihkuda, EPL, Kadri Ibrus
  Descriptive info: Kui kohtutäitur müüb hüpoteegiga tagatud kinnisvara, mille omanik on peale panga ees oleva võla ka elatisevõlgnik, siis jaotatakse müügist saadud raha kõigepealt pangale ja kui midagi üle jääb, siis lapsele.. Kehtiv seadus paneb konkreetselt paika, kelle nõuded mis järjekorras täidetakse.. Kui on tegemist hüpoteegiga tagatud nõudega, siis number üks on pank ja alles seejärel tuleb laps..  ...   nõue olema eespool.. Seega on hüpoteegiga tagatud nõue mõningane erand.. See oli jutuks ka möödunud nädalal riigikogu sotsiaalkomisjonis, kus arutati põhimõtte muutmise võimalusi.. Kohtutäiturid juhtisid komisjoni tähelepanu sellele, et isegi kui õnnestub elatisevõlgniku korter maha müüa, siis esimese asjana tuleb neil tagada panga nõue, mis üldjuhul tähendab, et laps jääbki pika ninaga.. http://epl.. delfi.. ee/news/eesti/laste-huvid-voivad-pankade-omadest-ettepoole-nihkuda.. d?id=67716319..

  Original link path: /uudised/laste-huvid-voivad-pankade-omadest-ettepoole-nihkuda-epl-kadri-ibrus/id/8
  Open archive •  


  Archived pages: 13