www.archive-ee-2014.com » EE » A » AKULLER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 4 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Esileht
  Descriptive info: .. Esileht.. Hinnakiri.. Tellimistingimused.. Kontakt.. Tere tulemast!.. Tähelepanu ! UUS Kaine autojuhi teenus !.. Kui olete jäänud autoga linnapeale ja mingil.. põhjusel ei saa ise auto rooli istuda aga.. soovite kindlasti , et auto oleks kodus siis.. selleks on meil kaine autojuhi teenus.. Anname teie käsutusse kaine autojuhi kes.. toimetab teie auto teiepoolt  ...   Teenust pakume hetkel ainult Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses.. Hind kokkuleppel.. ).. Siit leiate paindliku , kiire ja soodsa kullerteenuse.. Päevateenus.. Standardteenus.. Ekspressteenus.. Nädalavahetuseteenus.. Päevateenuse tarneaeg tellimuse saamisest 5 tundi.. Standardteenuse tarneaeg tellimuse saamisest 3 tundi.. Ekspressteenuse tarneaeg tellimuse saamisest 1 tund.. Nädalavahetuse teenuse tarneaeg tellimuse saamisest 5 tundi.. All Rights Reserved 2013.. koduleht.. net..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Hinnakiri
  Descriptive info: Tellimuste esitamine E-R 9 00 18 00.. Nädalavahetuse teenus L-P 10 00 18 00.. Pakid kaaluga kuni 5 kg.. Tellimine tel : +372.. 56 85 88 69.. Tallinn.. Tarneaeg.. Hind**.. 5 tundi.. 5 eur.. 3 tundi.. 6 eur.. 1 tund.. 15 eur.. Nädalavahetuse teenus.. 10 eur.. Tallinna lähiümbrus*.. -..  ...   km tallinnast.. 19 eur.. Nädalaahetuse teenus.. 5 tundi kuni 15 km tallinnast.. 24 eur.. * Viimsi, Maardu, Loo, Lagedi, Jüri, Saku, Saue, Laagri, Tabasalu.. ** Pakid 5 - 30 kg lisandub hinnale 4 eur.. ***Pakkide maksimaalsed mõõtmed kõrgus + põhja ümbermõõt kuni 2 m , pikim külg kuni 1,5 m..

  Original link path: /hinnakiri/
  Open archive

 • Title: Tellimistingimused
  Descriptive info: Käesolevad kullerteenuse tellimistingimused reguleerivad Avidin Oü (edaspidi AKULLER) ja kullerteenuse tellija (edaspidi kliendi) vahelisi tellimistingimusi ja korda.. AKULLER jätab endale õiguse muuta käesoleva kullerteenuse tellimistingimusi vastavalt vajadusele.. 1.. ÜLDINE.. 1.. Käesolevad tellimistingimused rakenduvad kõikidele klientidele, kes tellivad kullerteenuseid või sellega seotud teenuseid.. 2.. AKULLERil on õigus kullerteenuste tellimistingimusi muuta, teavitades sellest kliente kodulehel ette vähemalt 35 päeva.. 3.. Mõisted:.. AKULLER Avidin Oü, kullerteenuse osutaja.. Klient kullerteenuse tellija.. Saadetis lähtekohast saajalt sihtkohta saajani transporditav pakk.. 4.. Saatja füüsiline või juriidiline isik, kes edastab saadetise kullerile ning vastutab saadetise korrektse markeeringu ning seaduspärase sisu eest.. 5.. Saaja füüsiline või juriidiline isik, kes võtab vastu saadetise kullerilt.. 6.. Kuller AKULLER-i töötaja, kes tegeleb saadetiste transpordiga saatjalt saajani.. 7.. Tellimus kliendi poolt esitatud tellimus kullerteenuse osutamiseks.. 2.. NÕUDED SAADETISELE JA PAKENDAMISELE.. Saatja on vastutav täielikult saadetise transpordikindla pakendamise ning markeerimise eest.. Saadetis peab olema pakendatud eesmärgiga tagada igakülgne saadetise transpordikindlus.. Saadetis peab kannatama tavapärast transporti, saadetise pakend ei tohi tekitada kahju teistele tavapärastele saadetistele.. Pakendamata või mittenõuetekohase saadetise pakendamisel ei vastuta AKULLER saadetise võimalike tekkivate vigastuste, purunemise või hävimise eest.. Saadetis peab olema markeeritud järgneva infoga: saadetise saatja (nimi, aadress, telefon), saadetise saaja (nimi, aadress, telefon).. Kui saadetis koosneb mitmest pakist, tuleb kõik pakid markeerida nõuetekohaselt ning lisada saadetise numeratsioon (näiteks.. 1/1, 1/2, 1/3 jne).. Pakendamata saadetiste transport on täies ulatuses kliendi riisikol.. Pakendamise mittevastavusest on klient kohustatud teatama AKULLER-i enne teenuse tellimist.. Juhul, kui klient on jätnud AKULLERi saadetise pakendamise puudustest teavitama, teavitab sellest kuller koheselt AKULLER-i klienditeenindust.. Saadetise pakendivigade ilmnemisest tuleb koheselt teavitada AKULLER-i klienditeenindust.. Kulleril on kohustus edastada vastav info klienditeenindusele ning teavitada saatjat, et pakend on enne transporti vigastatud.. Võimalusel fikseeritakse vigastused enne transporti tellimuses.. Hilisemaid kliendipretensioone sellistel juhtudel ei arvestata.. 3.. KEELATUD SAADETISED.. AKULLER keeldub vastu võtmast järgmised saadetisi:.. Saadetis, mis transpordi käigus võib ilmselgelt hävineda.. Saadetis, mille transpordi käigus võivad hävida teised saadetised.. Nimetatud valdkonda kuuluvad lehkavad või määrivad ained, lekkimisohtlikud ained.. Saadetised, mis võivad tekitada otsest kahju transpordivahendile, kullerile, keskkonnale, kolmandatele isikutele.. Rahvusvahelisi saadetisi, mille sisu ei ole lubatud importida või eksportida.. Tulirelvad, laskemoon jms.. ADR saadetised, mille transpordiks on vajalikud eriload.. Nimetatud valdkonda kuuluvad ADR klassifikatsiooni alusel radioaktiivsed ained, lõhkeained, söövitavad ained, mürgised ained, tuleohtlikud ained, gaasilised ained jms.. Narkootilised ja psühhotroopsed ained.. 8.. Kergestipurunevad saadetised, millel ei ole tagatud transpordikindel pakend.. 9.. Pakendamata elektroonikaseadmed..  ...   poolt eksliku info edastamisega seotud kulud katab klient.. Juhul, kui saaja keeldub saadetise vastuvõtmisest, tagastab kuller saadetise saatjale ning saaja on kohustatud tasuma tagasisaatmisega seotud kulud.. 10.. Saadetise kättetoimetamise kinnituseks kinnitab saaja seda oma nime ja allkirjaga AKULLERi saatelehel.. 5.. KULLERTEENUSTE EEST TASUMINE.. Klient kohustub tasuma kullerteenuste eest esitatavaid arveid lähtuvalt AKULLERi hinnakirjast ning esitatud arvetest.. Klient kohustub tasuma kõik arved tähtaegselt.. Maksetähtaja ületamisel on AKULLER-il õigus rakendada meeldetuletustasu 7 EUR meeldetuletuse kohta.. Üle 30 päeva maksuvõlglased edastatakse võlgade sissenõudmiseks inkassofirmadele.. Kõik antud toimingutega seotud kulutused sh.. sissenõudekulud, viivised ja muud võimalikud kulud kannab klient.. Kuni võlgnevuse likvideerimiseni on AKULLERil õigus kullerteenuse osutamine ning kõikide teiste teenuste osutamine võlgnikule peatada.. Teenuse osutamise peatamisega ei ole AKULLER kohustatud hüvitama kliendile võimalikud tekkivaid kahjusid.. 6.. VASTUTUS.. AKULLER vastutab saadetise eest alates saadetise vastuvõtmisest saatjalt kuni saadetise üleandmiseni saajale.. AKULLER-il on kohustus tellimuse täitmisel ilmnenud probleemidest ja tõrgetest teavitada klienti esimesel võimalusel.. AKULLER on kohustatud tegema kõik endast oleneva kadunud saadetise leidmisel.. Saadetis loetakse kadunuks, kui saadetist ei ole jõudnud saajani 7 tööpäeva jooksul arvestades planeeritud saadetise kohaletoimetamise ajast alates.. AKULLER on kohustatud kandma lisatranspordikulud õigesse sihtkohta juhul, kui saadetis viiakse kulleri eksimusel valele adressaadile.. AKULLER-i süül saadetise kadumisel või hävimisel kohustub AKULLER hüvitama kliendile kaduma läinud või hävinenud eseme või selle detaili vastavalt saadetise soetusväärtusele, kuid mitte rohkem kui 8,33 SDR-i (Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühik) ulatuses.. Hilinenud, kaotatud või purunenud saadetise kaudseid kulusid nagu saamatajäänud tulu ja mittevaralist kahju AKULLER kliendile ei hüvita.. AKULLER ei vastuta pakkide hilinemise eest juhul, kui tegemist on vääramatu jõuga.. Klient on kohustatud hüvitama AKULLER-ile kullerteenuste tellimistingimuste rikkumisest ja pooltevaheliste lepingute rikkumisega tekkinud kahju ja kulud koguulatuses.. 7.. PRETSENSIOONIDE ESITAMINE.. Kõik teenuse osutamisega seotud pretensioonid esitab klient AKULLER-ile kirjalikult e-posti vahendusel info@akuller.. ee hiljemalt 7 päeva jooksul teenuse osutamisest alates.. Pretensiooni tuleb märkida kõik tellimust puudutav informatsioon.. Juhul, kui saadetis on saaja poolt vastu võetud ning kirjalikult kinnitatud saadetise üleandmine, loetakse saadetis kohaletoimetatud komplektses ning mittepurunenud seisukorras.. Kõik esitatud arvetega seotud pretensioonid esitab klient AKULLER-ile 10 päeva jooksul alates arve saamise hetkest e-posti vahendusel.. arved@akuller.. Kõik vaidlused lahendavad osapooled läbirääkimiste teel.. Juhul, kui pooled ei jõua omavahel kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. KAINE AUTOJUHI TEENUS.. 1 Teenuse kasutamine omal vastutusel.. 2 Autol millele tellitakse kaine autojuht peab olema kehtiv liikluskindlustus ja peab olema läbinud korralise tehnoülevaatuse..

  Original link path: /tellimistingimused/
  Open archive
 •  

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Avidin Oü.. reg nr : 11460526.. Aadress.. Laki 25.. E-mail.. Tel:.. +372 56 85 88 69.. Nimi.. E-post.. Kontakttelefon.. Teade..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive •  


  Archived pages: 4